Často kladené otázky

Musím mít na studnu nějaké povolení?

Stavební zákon řadí studnu mezi stavby. Musíte si tedy zařídit stavební povolení od vodoprávního úřadu. Podle vodního zákona je také vodním dílem, takže je také nutné povolení vodoprávního úřadu, zejména povolení k odběru vody Obě povolení je vydáváno v jednom rozhodnutí příslušným vodoprávním úřadem, který vykonává působnost speciálního stavebního úřadu.

  • Šachtové a vrtané studny, které jsou hlubší než 30 m, jsou také dále podle horního zákona považovány za báňská díla. V praxi to znamená, že k těmto studním je nutný i souhlas Obvodního báňského úřadu.
  • Potřebujete nejen projekt, ale i mnoho dalších dokumentů. Obráťte se na specialisty.
  • Stavba vrtané studny svépomocí není povolena, ani v případě odborného dohledu.

Stavbu vrtaných studní , mohou podle zákona vykonávat jen firmy (osoby), které k tomu mají živnostenské povolení a také oprávnění od báňského úřadu. Rovněž doporučujeme uzavřít s firmou na vybudování studny i průzkum smlouvu.

Kam je nejlepší studnu umístit?

Podstatným předpokladem pro novou studnu je dostatek vody. Kde by se mělo kopat nebo vrtat a do jaké hloubky určí odborník, hydrogeolog nebo studnař.

Odborník na základě znalosti hydrogeologických poměrů lokality, vydatnosti okolních studní a vlastního měření většinou dokáže odhadnout budoucí vydatnost. Někdy je nutné provedení zkušebního vrtu a čerpací zkoušky.

Seriózní firma je na vyhledání vody schopna poskytnout záruku.

Jaká by měla být vydatnost studny?

U vydatnosti studny záleží na plánovaném využití. Např. pro 4 – 5 obyvatele s průměrnou spotřebou 150 l/osoba/den se za minimální považuje přítok 30 – 50 l/hodina.

Toto je nutné ošetřit ve smlouvě.

Otázka vydatnosti se týká  i těch stávajících zdrojů. Ty nesmí nová studna nijak ovlivňovat. Než začneme s budováním nové studny, musíme zaznamenat stavy hladiny a hloubky dna okolních studní.

Mám se bát znečišťění vrtané studny?

Kvalita vody je velmi důležitá. Zjistíme ji rozborem vody z nejbližších studní, a také ze zkušebního vrtu. Barva vody je významným ukazatelem, měla by být bezbarvá.

Voda v budoucí studni nesmí být znečišťována. Nejmenší vzdálenost studní od zdrojů případného znečištění se stanovuje na základě hydrogeologického průzkumu a posudku. Důležitý je druh zdroje znečištění, směr a také intenzita proudění podzemní vody.

Kopaná, nebo vrtaná studna?

Pro stavbu domovních studní se používá dvou technologií:

1 - Kopané studny

Studny kopané nebo také hloubené  jsou vyztuženy skružemi nebo zdivem. Minimální předepsaný vnitřní průměr je u studní domovních 0,8 m.

2 - Vrtané studny

Vrtaná studna je studna hloubená rotačním nebo nárazovým způsobem vrtným zařízením, často vyztužená zárubnicemi (odtud též název trubní studna). Nejčastější optimální profile bývá 169 až 225 mm. Vzácnější jsou průměry 300 mm a větší.

Kterou studnu si vybrat?

To nelze říci úplně jednoznačně.

Záleží na 

  • hloubce hladiny vody pod úrovní terénu
    V případě, že se hladina nachází mělce pod terénem, bývá výhodnější studna šachtová. Jeli hladina ve větší hloubce, bývá výhodnější studna vrtaná.
  • propustnosti zvodnělé vrstvy
    Pokud je propustnost vysoká (písky, štěrky, pískovce apod.), je vhodné k jímání použít širokoprofilové studny šachtové.

Je dobré konzultovat otázku typu studny s hydrogeologem nezávislým na firmě, která má studnu budovat.

Z důvodu nižší pracnosti a tudíž i nižší ceny, se dnes budují převážně studny vrtané.

Jaká je cena vrtané studny?

Cena vrtané studny se odvíjí od hloubky vrtu (bm), šířky vrtu a podloží, do kterého se vrt provádí.

Nahlédněte do našeho ceníku, kde jsou jednotlivé situace popsány a naceněny.

Jak je to s dezinfekcí vody?

Běžnou součástí životního prostředí jsou bakterie a další mikroorganismy. Toto se týka i vody.

Když budeme do vody přidávat velmi malé dávky chlóru, zajistíme dezinfekci vody a zabráníme množení bakterií ve vodovodní síti. Dezinfekcí se také předchází vzniku různých usazenin mikrobiologického charakteru na vnitřních stěnách potrubí.

Oznámení o provedení průzkumného vrtu.

Zde si můžete stáhnout oznámení průzkumného vrtu ve formátu PDF.

Zašlete nám nezávaznou poptávku, ničím se u nás nezavazujete.

Zadáte-li nepovinné údaje pro lokalizaci pozemku pro vrtání studny, můžeme Vás kontaktovat s detailními informacemi.

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Zadejte prosím text.

Špatné ověření ReCaptcha

Bez povolení zpracování osobních údajů nelze pokračovat.