Vrtané studny

Naše specializovaná firma z Polné Vám zajistí nejenom vyvrtání Vaší studny, ale i kompletní dokumentaci potřebnou k oficiálnímu vrtání studny a jejímu zapojení. Zajišťujeme i projekty studní a hydrogeologické posudky.

Před započetím vrtání studny je potřeba vyplnit "Oznámení o provedení průzkumného vrtu" a odevzdat ho na obecním úřadě, ke kterému pozemek náleží. 

Oznámení o provedení průzkumného vrtu ke stažení ZDE.

Výhody vrtané studny

Výhod oproti studni kopané je několik a některé mohou být pro Vaše rozhodování zásadní:

 • podstatně kratší doba hloubení studny
 • jednoduchá instalace čerpadla
 • šance na čistší a kvalitnější vodu
 • trvalý přítok vody – nezávislý na výkyvech počasí
 • vyšší vydatnost zdroje – několikrát vyšší než u kopané studny
 • minimální nároky na odvoz vyvrtaného materiálu
 • nižší cena vrtané studny
 • menší znehodnocení a znečištění okolního pozemku
 • není potřeba přípojku el. proudu v místě vrtání studně (máme vlastní elektrocentrálu)
 • studna zabere podstatně menší prostor

studna schema

Možnosti realizace vrtané studny

Průzkumný vrt – obvyklý způsob

Provedení průzkumného geologického vrtu s parametry hotové studny (bez osazeného čerpadla s přípojkou). Provádí se na základě ohlášení. Po zkouškách a vyhodnocení průzkumného vrtu geologem proběhne vodoprávní řízení. Podklady pro vodoprávní řízení a stavební povolení Vám kompletně vypracujeme včetně hydrogeologického posudku a projektu stavebně-technické části.

Stavební povolení

 Vypracujeme Vám projekt studny. Práce budou provedeny po doložení žádosti, povolení k odběru a ke zřízení studny. Poté proběhne vodoprávní a územní řízení. Po realizaci studny je nutno požádat o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu (kolaudace studny).

Vrtané studny rozdělujeme:

 1. hloubené v podzemí jako stavební zemní práce – šachtice do hloubky 3 m
 2. vrtané strojně jako stavební zemní práce – studna vrtaná s délkou do 30 m
 3. vrtané jako stavební zemní práce – vrtaná studna s délkou nad 30 m
 4. hloubené v podzemí – šachtice či jáma do hloubky nad 3 m – za stavbu studny hloubené v podzemí se považují i velkoprůměrové vrty a protlaky, pokud mají charakter podzemního díla, ve kterém se mohou zdržovat osoby
 5. hydrogeologické průzkumné dílo, vrt i šachtice jakékoliv hloubky – studnou ve smyslu vodního zákona se stane teprve vodoprávním rozhodnutím o povolení z něj zřídit studnu

Co potřebujete k žádosti o stavební povolení k vrtání studny?

 • územní rozhodnutí o umístění stavby vydané obecním stavebním úřadem, anebo potvrzení stavebního úřadu, že ho není třeba
 • projektovou dokumentaci studny podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou musí vypracovat autorizovaná osoba pro obor vodohospodářské stavby
 • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny
 • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů
 • povolení vodohospodářského úřadu k nakládání s vodami podle §8 vodního zákona
 • stanovisko správce povodí (neplatí pro domovní studny jednotlivých domácností)
 • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle §18 vodního zákona
 • číslo hydrogeologického rajónu

Zašlete nám nezávaznou poptávku, ničím se u nás nezavazujete.

Zadáte-li nepovinné údaje pro lokalizaci pozemku pro vrtání studny, můžeme Vás kontaktovat s detailními informacemi.

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Zadejte prosím text.

Špatné ověření ReCaptcha

Bez povolení zpracování osobních údajů nelze pokračovat.